Directeur HR, Organisatie & Innovatie | Werminval
Accord Group
 Warren, MD
Werminval (www.werminval.be) – een toonaangevend sociaal-economiebedrijf in Antwerpen – biedt met 500 medewerkers vanuit twee sites ‘zinvol en begeleid’ werk aan personen die in het reguliere circuit niet snel een plek vinden. Werminval focust op de kracht en zelfontplooiing van mensen, om samen te groeien naar een trotse samenleving waarin iedereen een volwaardige plek heeft. Als innovatief Antwerps maatwerkbedrijf staat Werminval in voor socio-economische flexibiliteit en hoge kwaliteit, inspelend op de economische ontwikkelingen. Werminval werkt op maat: op maat van de klant en van de werknemer. Wie graag werkt en zich goed voelt, is tot veel in staat. Dat bewijzen de dynamiek en de professionaliteit van de organisatie, de mensen en de kwaliteit van de producten die ze afleveren (verpakking, display, textiel, drukwerk, assemblage, groenzorg …). Het doel is sociaal, de middelen zijn economisch. Bij Werminval is iedereen deel van het team, en zijn klanten partners (multinationals, havenbedrijven, lokale besturen, start-ups, kleine en middelgrote ondernemingen). Om mee te bouwen aan het sociaal-economiebedrijf van de toekomst, om mee te innoveren, zowel in business modellen als in nieuwe vormen van werken, en het realiseren van ambitieuze groeiplannen, zoekt Werminval een ondernemende (m/v) Directeur HR, Organisatie & Innovatie.

Vormgeven aan het sociaal economiebedrijf van de toekomst

 • Als Directeur HR, Organisatie & Innovatie zet je de richting uit, en denk je zowel operationeel als strategisch mee: je zet de basis op orde (optimaliseren van processen en systemen) en geeft mee vorm aan een innovatief, toekomstgericht (HR) beleid.
 • Als organisatiecoach en -architect sta je in voor de ontwikkeling van het organisatiemodel en de professionalisering van het middenkader, die de passie en talenten in mensen aanwakkert en hen helpt om de toekomstige ambitieuze groei te realiseren.
 • Je denkt toekomstgericht mee met de ontwikkelingen in markten, producten, technologieën, inspireert je collega’s rond innovaties en zet beleidsmatig initiatieven op om in begeleiding en opleiding te voorzien, zowel voor doelgroepmedewerkers als de omkadering.
 • Je vertaalt het doel en de strategie van de organisatie door naar concrete HR doelstellingen o.v.v. werkgeversimago, werving & selectie, onthaalbeleid, loopbaanontwikkeling, verzuim- en ziektebeleid, transparant en eenduidig verloningsbeleid, diversiteitsbeleid ...
 • Je leidt het HR team (10 mensen, incl. HR business partners en payroll manager), inspireert ze en tilt ze naar een hoger niveau, digitaliseert de processen (instroom, doorstroom, uitstroom), en borgt de goede werking en opvolging van de interne sociale dienst.
 • Je draagt mee eindverantwoordelijkheid, met inbegrip van het onderzoeken, aanwenden en opvolgen van subsidiemaatregelen, streeft naar een gedragen, geïntegreerd en performant HR beleid en biedt als business partner een klankbord aan de Algemeen Directeur.

Inspirerend HR generalist - organisatiecoach - change agent

 • Bovenal ben je een inspirerend leidinggevende met een all-round HR ervaring en visie op de toekomst. Je hebt een mooi traject afgelegd, voelt je klaar voor een volgende stap en kijkt ernaar uit om te werken in een bijzondere omgeving, met bijzondere mensen.
 • Je hebt affiniteit met de missie, visie en ondernemingsfilosofie van een ambitieus sociaal-economiebedrijf, en wil dit samen uitbouwen naar een bedrijf van de toekomst. Idealiter beschik je over ervaring die breder gaat dan HR (operationeel, commercieel of financieel …).
 • Je combineert zowel een operationele focus om op korte termijn werkingsprocessen op orde te brengen als een strategische focus die anticipeert op veranderingen, vooruitstrevende ideeën aanreikt en vorm wil geven aan een innovatieve arbeidsorganisatie.
 • Als organisatiecoach verhoog je de slagkracht Werminval door de omkadering te begeleiden en ontwikkelen op het vlak van communicatie, leiderschap, samenwerken, groepsdynamica, creativiteit, zelfmanagement ... .
 • Je bent een toegankelijke leider met een mening en overtuigingskracht, een hands-on change agent die voeling heeft met wat er leeft, een organisator en facilitator die de bedrijfsnoden identificeert, initiatief neemt en HR verheft tot een centrum van expertise.
 • Dankzij je open, diplomatische en tactvolle houding, en je consequent optreden, onderhoud en ontwikkel je goede relaties met alle stakeholders, zowel intern als extern. Je bent pas tevreden als zowel de klanten als de medewerkers, tevreden zijn. “You walk the talk”.

Maatschappelijk relevante directierol in een sector in volle verandering

 • Als Directeur HR, Organisatie & Innovatie bij Werminval krijg je een maatschappelijk relevante directierol van waaruit je een vernieuwende en impactvolle bijdrage kan leveren in een socio-economische sector in volle verandering.
 • De ambities van Werminval zorgen voor een uitdagende directiefunctie met autonomie en eindverantwoordelijkheid, van waaruit je mee vorm kan geven aan het sociaal economiebedrijf van de toekomst, en een vernieuwende invulling kan geven aan het HR-beleid.
 • Je komt terecht in een bijzondere omgeving met erg gedreven mensen. Als je voor Werminval kiest, is aan de zijlijn blijven staan geen optie: je wordt deel van het team, en we vragen als werkgever maar één ding: geef jezelf !
 • Werminval biedt je een ambitieuze organisatie waar een ondernemende en verbindende Directeur HR, Organisatie & Innovatie met een hart voor mensen, een gezonde dosis humor en zelfrelativering, helemaal tot zijn of haar recht kan komen.
 • Je krijgt een aantrekkelijk remuneratiepakket met een mooie verloning, inclusief bonus en een pakket extralegale voordelen (hospitalisatie- en groepsverzekering, onkostenvergoeding en maaltijdcheques, bedrijfswagen en tankkaart …).

 • Interesse:

 • Richt je kandidatuur (cv en onderbouwde motivatie) aan Accord Group t.a.v. Stefan Peetroons: stefan.peetroons@accordgroup.be.
 • Voor vragen of verdere toelichting kan je bij Stefan Peetroons terecht op het nummer +32 (0)3 227 52 10.
 • We staan borg voor een discrete, vertrouwelijke en inspirerende behandeling van je belangstelling.
You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below.
Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10