Kundeansvarlig - Verdipapirtjenester
DnB NOR Asset Management
 Oslo, MN

Seksjon Kunder & Produkt søker ny kundeansvarlig

Divisjon Verdipapirtjenester i DNB Markets tilbyr et bredt spekter av tjenester til aktørene i verdipapirmarkedet. Våre kunder er alt fra forvaltningsselskaper og verdipapirforetak til investorer og utstedere. Kundene er krevende og utfordrende, og det forventes en svært høy grad av kvalitet, nøyaktighet og fagkompetanse i våre leveranser.

Seksjon Kunder og Produkt har det overordnede ansvaret for kunde- og produktleveransene innenfor produktområdet Custody. Våre kunder er hovedsakelig norske institusjonelle aktører som meglerhus/verdipapirforetak, fondsforvaltere, pensjonskasser, aktive forvaltere og family offices som investerer i norske og utenlandske verdipapirer.

Hovedoppgavene vil være knyttet til salgs- og relasjonsarbeid mot nye og eksisterende kunder, både selvstendig og i samarbeid med andre enheter i DNB, herunder Corporate Banking, Private Banking og andre forretningsområder i Markets. Videre vil du jobbe med å vedlikeholde og utvikle eksisterende kunderelasjoner, være en aktiv pådriver for å utvikle forretningsområdets produkter, øke kundetilfredshet og bidra til å levere på strategien.

Vi ser etter deg som har erfaring fra salgs- og relasjonsarbeid mot bedrifter og institusjoner, helst inn mot finansbransjen. Du har kunnskap og interesse for verdipapirmarkedet og et ønske om å levere gode kundeopplevelser. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evnen til å arbeide selvstendig i en travel og variert hverdag.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse innen økonomi/finans
  • God kjennskap til verdipapirmarkedet med tilhørende infrastruktur
  • Erfaring fra kundearbeid mot institusjonelle kunder
  • Svært gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Stillingen medfører noe reisevirksomhet, hovedsakelig i Norge.

Har du spørsmål eller ønsker en samtale om stillingen, ta kontakt med Eivind Lysaker Almaas, Seksjonsleder, mobilnummer 922 06 163