Assembler I Trusses - Ensamblador I

Universal Forest Products, Inc. Huntsville, TX
Assembler I is responsible for fabricating component parts or assembling the finish product according to the customer specifications. El ensamblador I es responsable de fabricar partes componentes o ensamblar el producto terminado de acuerdo con las especificaciones del cliente.

Manufacturing